Tjenester

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er en inngående og detaljrik beskrivelse av boligens status, med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Verditakst

Verditaksten er din boligs forventede salgsverdi eller markedsverdi. Når du skal selge bolig, er verditaksten en indikator for hva man normalt kan forvente i markedet.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Skadetaksering

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Seksjonering

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning.

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll gjennom byggeprosjektet skal gi eier en nøytral vurdering om prosjektets tilførte verdier samsvarer med byggelånsutbetalinger til prosjektets entreprenør.

Kontakt oss

Telefon Knut Farestvedt : 408 46 491
Telefon Kontor: 400 16 665
E-post: bmkf@broadpark.no


Postadresse:
Kloppedalsveien 37F, 5221 Nesttun
Besøksadresse: Østre Nesttunvegen 16, 5221 Nesttun (Nesttunsenteret, 3 etg.)

Om oss

Knut Farestvedt Invest Limited ble grunnlagt i 2003 av takstmann, byggmester og daglig leder Knut Farestvedt. Med over 30 års erfaring fra byggebransjen, rask levering og høy fleksibilitet i møte med hver henvendelse, garanterer vi deg trygghet og profesjonalitet som vår kunde.