Byggelånskontroll

Byggelånskontroll gjennom byggeprosjektet skal gi eier en nøytral vurdering om prosjektets tilførte verdier samsvarer med byggelånsutbetalinger til prosjektets entreprenør. For både større og mindre byggeprosjekter krever derfor banker og andre långivere normalt en byggelånskontroll.

Byggelånskontrollen er en sikkerhet for både långiver og låntaker.